Onderwijs

Op zoek naar kinderboeken die net dat tikkeltje anders (en toch heel gewoon) zijn? Waar personages heerlijk zichzelf zijn; ook als dat niet in het klassieke of perfecte plaatje past? Waar meisjes ook op draken jagen en voetballen? Waar mama's zakenvrouwen zijn en papa's huismannen?

Gender in de klas

Gender in de klas is een educatieve website van RoSa vzw met als motto: “Omdat meisjes anders zijn. En jongens ook.”
Lees meer

Veel beroepen worden door hun benaming als vrouwelijk of mannelijk gezien. Ooit waren er alleen politiemannen en kleuterjuffen, maar dat is vandaag wel anders.

Vrouwen kiezen eerder voor ‘zachte’ sectoren, zoals zorg, onderwijs en talen.

In het secundair onderwijs kiezen nog te weinig meisjes voor studierichtingen in de exacte wetenschappen, techniek of ICT.

In het basisonderwijs komt het bewustzijn van het eigen geslacht sterker naar buiten. Recent onderzoek wees uit dat gender nog steeds een grote rol speelt bij leerkracht-leerlinginteracties. Zo verr

Kleuters leren spelenderwijs de wereld kennen. In het kinderdagverblijf, de instapklas en de eerste kleuterklas spelen jongens en meisjes nog met hetzelfde speelgoed.

De verhalen van Lou

Samen met Kathleen Amant brengt çavaria de boekenreeks Lou op de markt, die net een tikkeltje anders en diverser is dan de meeste kinderboeken.
Lees meer

Procrustes − gender op school

In samenwerking met secundaire scholen deed Procrustes onderzoek naar de oorzaken van en mogelijke oplossingen voor de genderkloof in het secundair onderwijs.
Lees meer