Gender in de klas

Gender in de klas is een educatieve website van RoSa vzw met als motto: “Omdat meisjes anders zijn. En jongens ook.”

Genderstereotypen beperken de mogelijkheden en verwachtingen van jongens en meisjes in de klas. Deze website wil leerkrachten hiervan bewustmaken en biedt praktische hulpmiddelen om mee aan de slag te gaan. Die hulpmiddelen bestaan uit tips en inspiratie, materiaal om in de klas te gebruiken en genderscreeningsinstrumenten.

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat gender nog steeds een grote rol speelt bij leerkracht-leerling interacties. Natuurlijk bestaan er verschillen tussen jongens en meisjes; die hoeven ook helemaal niet genegeerd te worden. Maar net zoals er verschillen bestaan tussen jongens en meisjes, bestaan er ook verschillen tussen kinderen onderling. Met andere woorden: ieder kind is uniek en moet dan ook de mogelijkheid krijgen om volledig zichzelf te kunnen zijn, zonder dat dit als ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’ wordt bestempeld en bijgevolg als ‘gepast’ of ‘ongepast’. 

De centrale boodschap van genderbewust lesgeven is dan ook: er bestaat geen één juiste manier om een jongen of een meisje te zijn, allerlei invullingen zijn mogelijk.

Gender in de klas