Actualiteit

Meer man mag! Op zoek naar mannelijke bondgenoten voor gelijke kansen

Eind april 2021 organiseren MoveMen, Stad Leuven en M Leuven online studie- en inspiratiedagen rond mannelijkheid. Mannen zijn immers noodzakelijke bondgenoten in het bereiken van gelijke kansen. 
Lees meer

Maatschappelijke positie en participatie van mannen en vrouwen

Statistiek Vlaanderen publiceerde een statistisch rapport dat via een brede waaier aan thema's de feitelijke status van gender(on)gelijkheid in Vlaanderen becijfert en bespreekt.
Lees meer

Reflecties rond mannelijkheid

Enkele interessante passages uit een diepgaand gesprek met Hugo Mega en Kevin Fay, over de nefaste werking van genderstereotypen, het uitdagen van toxic masculinity en de baten van feminisme en zelfonderzoek voor mannen.
Lees meer

De #STEMhelden-campagne moet meer meisjes warm maken voor wetenschap en technologie

Met de campagne slaan de VRT, Technopolis en het STEM-platform de handen in elkaar om vooroordelen en clichés over STEM de wereld uit te helpen.
Lees meer

Meisjes en de publieke ruimte

Meisjes spelen minder buiten dan jongens. Kind & Samenleving vzw onderzocht hoe we ervoor kunnen zorgen dat meisjes zich meer thuis voelen in de publieke ruimte.
Lees meer

Om de samenleving inclusiever te maken is een betere representatie van diversiteit cruciaal

Twee recente tv-programma's bewijzen dat het belang van een degelijke representatie van rolmodellen in onze superdiverse samenleving nog lang niet in alle sectoren doorgedrongen is.
Lees meer

Genderstereotypen in de kindertijd zijn schadelijk op lange termijn

Volgens The Fawcett Society limiteren genderstereotypen de mogelijkheden van kinderen en richten ze levenslange schade aan. Dat blijkt uit een rapport over de impact van genderstereotypen in de vroege kindertijd.
Lees meer

Waarom het ondersteunen van ambitieuze vrouwen nog steeds nodig is

Hanan Challouki is oprichtster van het agency Inclusify en host van de podcast Wat Zij Wil. Ze schrijft voor ons over haar motivatie om ambitieuze en ondernemende vrouwen te ondersteunen.
Lees meer

Je hoeft niet te kiezen tussen onapologetisch jezelf zijn en graag gezien worden

Anaïs Van Ertvelde doet onderzoek naar en schrijft over alles wat te maken heeft met lichamen, gender en seksualiteit. Voor ons schrijft ze over de strijd die ze al op jonge leeftijd voerde om zichzelf te kunnen zijn.
Lees meer

Waar is de meisje?

Céline De Coninck is coördinator van het Gentse jongerencultuurcentrum Minus One. Ze schrijft over de moeilijke oefening om in het jeugdwerk rekening te houden met verschillende assen van diversiteit, en meer bepaald met de noden van meisjes in de Rabotwijk in Gent.
Lees meer

Weelderig borsthaar en rode jurken

Arno De Mol is kok, vader en queer. Hij schrijft over zijn liefde voor nagellak en jurken, over strijd en aanvaarding, en over zijn hoop op een naderend einde van het binaire denken over genderidentiteit en genderexpressie.
Lees meer

"Dat is alleen voor meisjes!" - Hoe jonge kinderen over gender leren

Pedagoog Eva Dierickx schrijft over haar ervaringen met gender in de kleuterklas, en over wat nu nodig is om via onderwijs tot een sociaal rechtvaardige samenleving te komen.
Lees meer