Actualiteit

Menstruatiearmoede en menstruatieschaamte: hoog tijd om het dubbele taboe te doorbreken

Menstruatieschaamte houdt menstruatiearmoede en genderongelijkheid in stand. Tijd om de taboes weg te nemen. Dat schrijven Heidi Degerickx en Caroline Van Sumere van de Vrouwenraad.
Lees meer

Waarom je best feestelijk bedankt voor gender reveal party's

Eline Vermeulen werkt voor Transgender Infopunt. In haar gastblog schrijft ze over het maatschappelijk achterhaalde binaire en stereotiepe denken dat aan de basis ligt van zogenaamde gender reveal party's.
Lees meer

Intersekse: geen ‘derde geslacht’ maar deel van een spectrum

Piet Hoebeke is gewoon hoogleraar kinderurologie aan de UGent en het UZ Gent, en decaan van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. In deze gastblog schetst hij een helder beeld van wat intersekse variatie inhoudt.
Lees meer

Als vrouw kom je nooit als gelijke aan de tafel

Chantal Pattyn is kunsthistorica en netmanager van Klara. In deze gastblog schrijft ze over haar ervaringen met seksisme en paternalisme, in haar professionele traject van radiomaker tot nethoofd, maar ook in haar leven als alleenstaande moeder.
Lees meer

De loonkloof tussen mannen en vrouwen neemt (slechts) licht af

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen publiceerde haar vierjaarlijkse uitgebreide loonkloofrapport. De loonkloof tussen vrouwen en mannen bedraagt 9,2% - zonder correctie voor arbeidsduur 23,1%.
Lees meer

Mannen gezocht

Nellie Konijnendijk is HR-adviseur Gelijkheid aan de Vrije Universiteit Brussel. In deze gastblog schrijft ze over de moeilijkheid om mannen te motiveren en engageren in de strijd voor gendergelijkheid, naar aanleiding van haar eigen professionele ervaringen.
Lees meer

Meer man mag! Op zoek naar mannelijke bondgenoten voor gelijke kansen

Eind april 2021 organiseren MoveMen, Stad Leuven en M Leuven online studie- en inspiratiedagen rond mannelijkheid. Mannen zijn immers noodzakelijke bondgenoten in het bereiken van gelijke kansen. 
Lees meer

Maatschappelijke positie en participatie van mannen en vrouwen

Statistiek Vlaanderen publiceerde een statistisch rapport dat via een brede waaier aan thema's de feitelijke status van gender(on)gelijkheid in Vlaanderen becijfert en bespreekt.
Lees meer

Reflecties rond mannelijkheid

Enkele interessante passages uit een diepgaand gesprek met Hugo Mega en Kevin Fay, over de nefaste werking van genderstereotypen, het uitdagen van toxic masculinity en de baten van feminisme en zelfonderzoek voor mannen.
Lees meer

De #STEMhelden-campagne moet meer meisjes warm maken voor wetenschap en technologie

Met de campagne slaan de VRT, Technopolis en het STEM-platform de handen in elkaar om vooroordelen en clichés over STEM de wereld uit te helpen.
Lees meer

Meisjes en de publieke ruimte

Meisjes spelen minder buiten dan jongens. Kind & Samenleving vzw onderzocht hoe we ervoor kunnen zorgen dat meisjes zich meer thuis voelen in de publieke ruimte.
Lees meer

Om de samenleving inclusiever te maken is een betere representatie van diversiteit cruciaal

Twee recente tv-programma's bewijzen dat het belang van een degelijke representatie van rolmodellen in onze superdiverse samenleving nog lang niet in alle sectoren doorgedrongen is.
Lees meer