Gendergeweld: Wij Durven Helpen!

Jongeren worden nog te vaak geconfronteerd met gendergerelateerd geweld op openbare plaatsen. Daarom bedachten verschillende jongeren in Vlaanderen samen met Equischools een campagne tegen dat geweld!

Equischools, het project van MoveMen (een initiatief van RoSa vzw en Beweging tegen Geweld – vzw Zijn) lanceerde deze week Gendergeweld: Wij Durven Helpen. De campagne wil jongeren aanmoedigen om in te grijpen wanneer ze getuige zijn van gendergerelateerd geweld. Om dat te kunnen doen, wil Equischools jongeren informeren én activeren. 

 

Informeren

Een korte video legt op maat van jongeren uit wat gendergeweld is. Eens jongeren dat weten, kunnen ze de vijf filmpjes bekijken waarin jongeren concrete tips geven om in te grijpen op een veilige manier. Die tips zijn gebaseerd op de 5 A’s die Sensoa ontwikkelde: Anderen betrekken, Afleiden, Afzonderen, Aanspreken en Aanwezig blijven. 

 

Activeren

Equischools ontwierp een groen polsbandje dat jongeren kunnen dragen met daarop de boodschap ‘Gendergeweld: wij durven helpen’. Door deze bandjes wordt het zichtbaar dat je kan rekenen op hulp in geval van gendergeweld. Die zichtbaarheid zorgt ervoor dat iedereen zich veiliger kan voelen op de bus, op school, op straat, op feestjes, …

Elke school of jeugdorganisatie kan een toolbox met al het campagnemateriaal downloaden om de ‘Wij Durven Helpen’ campagne zelf uit te rollen.

 

Hoe de campagne tot stand kwam

‘Gendergeweld: Wij Durven Helpen’ is een campagne ontwikkeld door de leerlingen van het 3e jaar Restaurant/Keuken van de RHIZO Hotelschool (2021-2022), als slotstuk van een intensief educatief traject van 24 lesuren rond gendergelijkheid en gelijke kansen in het kader van het EquiSchools project. De campagne werd in opdracht van MoveMen verder ontwikkeld door Karakters, in samenspraak met jongeren. 

 

De ’Wij Durven Helpen’ campagnewebsite vind je op gendergeweld.be, maar ook op Instagram en TikTok.

 

Over Equischools

EquiSchools is een project van MoveMen (een initiatief van RoSa vzw – Kenniscentrum voor Gender en Feminisme en Beweging tegen Geweld – vzw Zijn) en werd mogelijk gemaakt met de financiële steun van Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers. Meer informatie over het EquiSchools project vind je hier.


Vanuit MoveMen zetten RoSa vzw en vzw Zijn samen projecten op die jongens en mannen engageren binnen de strijd voor gendergelijkheid en geweldpreventie.

Gendergeweld: wij durven helpen