Alleenstaande vaders en zorg

Op 11 juni 2023 getuigen enkele alleenstaande vaders over hun leven in Knack. Hoe ervaren zij het om rolpatronen te doorbreken en zorgende rollen op te nemen?

Jacques is sinds de dood van zijn partner in 2020 alleenstaande vader. In Knack vertelt hij dat hij soms botst op vooroordelen over mannelijkheid en zorgende rollen. Zo zegt hij dat, wanneer een van zijn zonen eens met ongekamd haar naar school gaat, hij te horen krijgt "dat een man toch niet zo geschikt is voor de opvoeding van kinderen.". In die opmerking schuilen verschillende genderstereotypen. We kunnen hier onder andere uit afleiden dat men vindt dat een man niet in staat is om een zorgende rol op te nemen voor kinderen. Dat idee bestaat al lang en kan een grote invloed hebben binnen én buiten het gezinsleven. Zo zien we bijvoorbeeld dat er minder mannen actief zijn in jobs binnen de zorgsector en kinderopvang. Mannen zien zichzelf amper gerepresenteerd in zorgende rollen in de media en in hun eigen leefwereld, zegt Rick van Rick in de kinderopvang, en dat zou ook een invloed kunnen hebben op hun afwezigheid in dergelijke beroepen. 

Anderzijds bevestigt de opmerking dat mannen niet geschikt zijn om kinderen op te voeden ook stereotypen over vrouwen, bijvoorbeeld het idee dat moeders van nature betere opvoeders zijn en daarom een zorgende rol op zich moeten nemen. Dat heeft een invloed op hoe het gezinsleven van een koppel dat uit een man en een vrouw bestaat wordt ingevuld. Veel gezinnen kiezen voor het verminderen van de werktijd van één van de ouders, en bij zulke gezinnen is dat meestal de vrouw. Vrouwen proberen dan vaak de tijdsdruk te verlichten door deeltijds te werken of door hun loopbaan te onderbreken. Ze kiezen voor flexibele jobs die meer mogelijkheden bieden op het vlak van een evenwichtige combinatie van arbeid en zorg, een keuze die alleenstaande vader Jacques ook heeft gemaakt. Al die keuzes werken de loonkloof tussen vrouwen en mannen in de hand, en bij gevolg ook de pensioenkloof

Kortom: de vooroordelen waar alleenstaande vaders mee te maken krijgen zijn gelinkt aan maatschappelijke ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Het is dus belangrijk om de genderklik toe te passen op ideeën over ouderschap en de rollen daar ook te zien.  

 

Bron afbeelding: Juan Pablo Serrano Arenas op Pexels.
een kinderhand rust in een volwassen hand