Vrouwen kiezen voor zorg, mannen voor techniek

Vrouwen kiezen voor zorg, mannen voor techniek

Vrouwen kiezen eerder voor ‘zachte’ sectoren, zoals zorg, onderwijs en talen. Het zijn domeinen waar zorgzaamheid, interpersoonlijke relaties en communicatie van groot belang zijn.  Niet toevallig zijn het ook eigenschappen die we vaak met meisjes associëren. Door deze sociale verwachtingen worden vrouwen (onbewust) aangemoedigd om in deze sectoren werk te zoeken.

Mannen kiezen dan weer vaker voor ‘hardere’ richtingen. Denk maar economie, techniek, ICT en exacte wetenschappen. Het zijn domeinen waar rationele en analytische vaardigheden primeren. En van mannen verwachten we toch dat ze hun emoties goed aan de kant kunnen schuiven, al zeker in de werkplaats. Soms wordt er zelfs al eens geopperd dat mannen simpelweg niet zo'n emotionele wezens zijn als vrouwen. Van mannen verwachten we dan ook dat ze excelleren in exacte wetenschappen omdat de eigenschappen die we van jongens verwachten daar welgekomen zijn.

Zo zien we dat genderstereotiepe verwachtingen over het gedrag van jongens en meisjes later invloed kunnen hebben op hun studiekeuze en hun carrièredoelen. Hierbij valt op te merken dat ouders, leraren, media en vrienden een belangrijke rol spelen in het maken van die studiekeuze. Rolmodellen in de directe omgeving zijn cruciaal.

Maar ook de bredere samenleving kan jongens en meisjes stimuleren om roldoorbrekende keuzes te maken. Door infobrochures te verspreiden met getuigenissen van vrouwelijke en mannelijke studenten, sensibiliseringsacties rond mannen in de zorgsector en berichtgeving over het stijgend aantal vrouwen in de bouwindustrie krijgen jongens en meisjes de boodschap dat alles mogelijk is. Zo worden ze gestimuleerd om hun eigen richting in te slaan.

Door leerlingen zelf te laten kiezen wat ze verder willen studeren, zonder hen te wijzen op stereotypen, kunnen ze al hun talenten ontdekken en uitbouwen.
 

 

Leestips