Denkvragen voor jongens, herhaling voor meisjes

Denkvragen voor jongens, herhaling voor meisjes

In het basisonderwijs komt het bewustzijn van het eigen geslacht sterker naar buiten. Recent onderzoek wees uit dat gender nog steeds een grote rol speelt bij leerkracht-leerlinginteracties. Zo verraadden verschillende observaties dat jongens meer denkvragen krijgen terwijl meisjes meer herhalingsvragen moeten beantwoorden, dat meisjes langere leesbeurten moeten invullen en oplossingen hen sneller aangereikt worden. Daarnaast bleek ook dat meisjes en jongens verschillende feedback ontvangen en op verschillende manieren worden bijgestuurd.

Natuurlijk bestaan er verschillen tussen jongens en meisjes; die hoeven ook helemaal niet genegeerd te worden. Maar net zoals er verschillen bestaan tussen jongens en meisjes, bestaan er ook verschillen tussen kinderen onderling. Met andere woorden: ieder kind is uniek en moet dan ook de mogelijkheid krijgen om volledig zichzelf te kunnen zijn, zonder dat dit als ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’ wordt bestempeld en bijgevolg als ‘gepast’ of ‘ongepast’. 

Als leerkracht kan je: openstaan voor roldoorbrekend gedrag, de klassieke verwachtingen opentrekken, je bewust zijn van de grote diversiteit bij leerlingen, focussen op de persoonlijkheid van het kind in plaats van op diens geslacht, jongens en meisjes niet in een bepaalde richting sturen gebaseerd op genderverwachtingen, en zoveel meer. Nadenken over hoe je met je leerlingen omgaat, is een stap in de goede richting voor meer genderbewustzijn en gelijkheid voor jongens en meisjes in de klas.
 

Leestips