Procrustes − gender op school

In samenwerking met secundaire scholen deed Procrustes onderzoek naar de oorzaken van en mogelijke oplossingen voor de genderkloof in het secundair onderwijs.

Aan de hand van de resultaten van dat onderzoek, werd een toolbox ontwikkeld om secundaire scholen en schoolbegeleiders inspiratie te bieden en te ondersteunen in het voorkomen van onderpresteren van jongens en meisjes. 

Naast de toolbox zijn ook het boek Gender op school en het coachingstraject Versterk je leerkracht ontwikkeld om scholen te ondersteunen in het voorkomen van onderpresteren.
 

 

Procrustes: gender op school