Vroedmannen en brandweervrouwen bestaan niet

Vroedmannen en brandweervrouwen bestaan niet

Veel beroepen worden door hun benaming als vrouwelijk of mannelijk gezien. Ooit waren er alleen politiemannen en kleuterjuffen, maar dat is vandaag wel anders.

Gelijke onderwijskansen zorgen ook voor gelijke beroepskansen. Als leerlingen een brede waaier aan toekomstmogelijkheden aangeboden krijgen, zorgen we ervoor dat ze hun eigen talenten en interesses voldoende kunnen ontwikkelen. 

Naast sensibiliseringsacties en infobrochures met vrouwelijke en mannelijke rolmodellen helpen neutralere benamingen de herkenbaarheid van alle beroepen voor vrouwen en mannen te verhogen. Denk maar aan dokter, onthaalouder en verloskundige in plaats van geneesheer, onthaalmoeder en vroedvrouw.
 


Leestips

Kijktips