Actualiteit

Vaders ‘babysitten’ niet op hun eigen kind

In deze gastblog reflecteert Charlotte De Beule, moraalwetenschapper en leerkracht, over de zorgkloof. Ze maakt ook een brug tussen de huidige genderongelijke realiteit en een mogelijke verbetering in de toekomst, via een vergelijking tussen België en Zweden. 
Lees meer

Ik ben queer én gehandicapt

Josefien Cornette (die/hun) is kunstenaar-schrijver en heeft het in dit stuk over hoe hun ontdekkingstocht van cis-vrouw naar genderqueer zich verhoudt tot genderexpressie en het hebben van een beperking.
Lees meer

Iedereen aan tafel: initiatieven in de strijd om genderlijkheid kennen vele vormen en gedaanten

Rikke Stevens, student sociaal-cultureel werk, vraagt zich af of het een goede zaak is wanneer mensen met eenzelfde genderidentiteit samenkomen om te reflecteren over hun identiteit, maatschappelijke posities en ongelijkheden.
Lees meer

Wat is een man?

Wat maakt een man tot man? Wat is mannelijkheid? Hoe verhoudt je je daartoe? Het zijn vragen die Warda El-Kaddouri, literatuurwetenschapper en journalist, voorlegt aan haar eigen man Samir. Uit haar relaas over hun gesprek blijkt weer eens hoe complex en fluïde gender is.
Lees meer

Vrouwen zijn kwaad. Tijd om te luisteren

Vrouwelijke woede is vaak een teken van onrecht en onmacht, en houdt volgens doctoraatsonderzoeker Sigrid Wallaert een belangrijke boodschap voor de samenleving in. Het is dan ook maatschappelijk noodzakelijk om te luisteren naar vrouwen die kwaad zijn.
Lees meer

Open the box: tijd voor een ander soort mannelijkheid

Koen Dedoncker werkt al jaren aan de preventie van gendergerelateerd geweld en de promotie van positieve modellen van mannelijkheid. In deze gastblog schrijft hij over de nood om genderhokjes verder open te breken, de nood aan een ander soort mannelijkheid.
Lees meer

Menstruatiearmoede en menstruatieschaamte: hoog tijd om het dubbele taboe te doorbreken

Menstruatieschaamte houdt menstruatiearmoede en genderongelijkheid in stand. Tijd om de taboes weg te nemen. Dat schrijven Heidi Degerickx en Caroline Van Sumere van de Vrouwenraad.
Lees meer

Waarom je best feestelijk bedankt voor gender reveal party's

Eline Vermeulen werkt voor Transgender Infopunt. In haar gastblog schrijft ze over het maatschappelijk achterhaalde binaire en stereotiepe denken dat aan de basis ligt van zogenaamde gender reveal party's.
Lees meer

Intersekse: geen ‘derde geslacht’ maar deel van een spectrum

Piet Hoebeke is gewoon hoogleraar kinderurologie aan de UGent en het UZ Gent, en decaan van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. In deze gastblog schetst hij een helder beeld van wat intersekse variatie inhoudt.
Lees meer

Als vrouw kom je nooit als gelijke aan de tafel

Chantal Pattyn is kunsthistorica en netmanager van Klara. In deze gastblog schrijft ze over haar ervaringen met seksisme en paternalisme, in haar professionele traject van radiomaker tot nethoofd, maar ook in haar leven als alleenstaande moeder.
Lees meer

De loonkloof tussen mannen en vrouwen neemt (slechts) licht af

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen publiceerde haar vierjaarlijkse uitgebreide loonkloofrapport. De loonkloof tussen vrouwen en mannen bedraagt 9,2% - zonder correctie voor arbeidsduur 23,1%.
Lees meer

Mannen gezocht

Nellie Konijnendijk is HR-adviseur Gelijkheid aan de Vrije Universiteit Brussel. In deze gastblog schrijft ze over de moeilijkheid om mannen te motiveren en engageren in de strijd voor gendergelijkheid, naar aanleiding van haar eigen professionele ervaringen.
Lees meer