Loopbaan

Loopbaan

We gaan uit van gelijke beroepskansen voor mannen en vrouwen. Toch komt geslachtsdiscriminatie op de arbeidsmarkt nog steeds voor.

Mannen horen niet thuis in zorgberoepen

Jongens zouden technischer ingesteld zijn en komen daardoor sneller terecht in fysiek zwaardere beroepssectoren. Meisjes zouden dan weer beter geschikt zijn voor een job in de zorg.

Veel beroepen worden door hun benaming als vrouwelijk of mannelijk gezien. Ooit waren er alleen politiemannen en kleuterjuffen, maar dat is vandaag wel anders.

Naast sensibiliseringsacties en infobrochures met vrouwelijke en mannelijke rolmodellen helpen neutralere benamingen de herkenbaarheid van alle beroepen voor vrouwen en mannen te verhogen. Denk maar aan arts, agent en verpleegkundige in plaats van geneesheer, politieman en verpleegster.
 

 

Leestips

Kijktips

Politiek is een mannenwereld

Beyoncé mag dan wel zingen dat vrouwen de wereld leiden; als we naar de politiek kijken, zien we iets helemaal anders. Zo bezetten vrouwen nog geen vierde van de parlementaire zitjes en zijn slechts 15% van alle regeringsleiders of presidenten wereldwijd vrouwelijk.

Daarbij mogen we ook het historische aspect niet uit het oog verliezen: vroeger mochten nu eenmaal enkel mannen politiek bedrijven. Wist je dat vrouwen in België pas mogen stemmen sinds 1948? Dat is nog niet zo lang geleden als je zou denken, toch? Mede daardoor zien we vaak een beter evenwicht tussen mannen en vrouwen als we naar jongere politici kijken.
 

Leestips

Vrouwen die het echt willen, bereiken de top wel

Van mannen verwachten we dat ze goed zijn in leidinggeven, van vrouwen denken we dat ze er ‘te zacht’ voor zijn. Vrouwen moeten zich dan ook extra bewijzen en worden bij sollicitaties voor leidinggevende functies op ‘mannelijke eigenschappen’ beoordeeld. Wanneer vrouwen deze eigenschappen toch bezitten, worden ze vaker als ‘gemeen’ gezien. Het omgekeerde geldt voor mannen: wie niet goed is in leidinggeven, is ‘geen echte man’.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat er nog steeds minder vrouwen in leidinggevende functies binnen bedrijven en organisaties. Dit noemt men verticale segregatie (naast de horizontale segregatie die voor ongelijke verdeling in verschillende sectoren zorgt). 

In 2014 was slechts 16,6% van de bestuursleden bij Belgische beursgenoteerde bedrijven vrouw. Al is dit nog steeds een laag percentage, toch is er de voorbije jaren heel wat vooruitgang geboekt.  De wet van 28 juli 2011, die een bepaald percentage vrouwen in bestuursraden verplicht, heeft daar een grote rol in gespeeld. Voor deze wetgeving bekleedden slechts 10,1% vrouwen bestuursfuncties. Het wordt echter afwachten of dit cijfer (in dit tempo) zal blijven stijgen.
 

Leestips

 

Mannen zijn machtsgeil, vrouwen onambitieus

Ambitie wordt veel meer als een mannelijke dan een als vrouwelijke eigenschap gezien. Doordat er zo weinig vrouwen leidinggevende posities bekleden, wordt vaak gedacht dat ze geen interesse hebben in deze functies. Maar heel wat vrouwen haken net af omdat ze telkens mannen zien voorgaan.

De metafoor van het glazen plafond wordt gebruikt om een onzichtbare barrière aan te geven die het vrouwen moeilijk maakt om door te stoten naar de top, terwijl de beeldspraak van de kleverige vloer wordt gebruikt om aan te duiden dat vrouwen minder snel de carrièreladder opklimmen.
 

Leestips