Mannen horen niet thuis in zorgberoepen

Mannen horen niet thuis in zorgberoepen

Jongens zouden technischer ingesteld zijn en worden daardoor sneller aangemoedigd richting technische studierichtingen en sectoren. Meisjes zouden dan weer beter geschikt zijn voor een job in de zorg want van hen verwachten we dat ze van nature zorgzaam en communicatief zijn.

Er is natuurlijk niets mis met jongens die eerder geïnteresseerd zijn in wetenschap en techniek, en meisjes die eerder neigen naar zorg en onderwijs. Maar ook het omgekeerde is prima! Ieder persoon is uniek en heeft specifieke kwaliteiten en interesses. Om te garanderen dat iedereen volledig vrij is om eigen keuzes te maken op vlak van opleiding en carrière, kunnen we genderstereotiepe verwachten beter over boord gooien.

Zo is het belangrijk om rolmodellen in de kijker te zetten. Mannen die bewust kozen voor de zorg omdat ze voldoening halen uit het dagelijks helpen van anderen. Of vrouwen die een uitdaging vonden in schrijnwerkerij. Representatie is van belang want you can't be what you can't see. Hier is een rol weggelegd voor de bredere samenleving. Door infobrochures te verspreiden met getuigenissen van vrouwelijke en mannelijke studenten, sensibiliseringsacties rond mannen in de zorgsector en berichtgeving over het stijgend aantal vrouwen in de bouwindustrie krijgen jongens en meisjes de boodschap dat alles mogelijk is. Zo worden ze gestimuleerd om hun eigen richting in te slaan.

Ook rolmodellen in je directe omgeving zijn cruciaal. Ouders, leraren, vrienden en partners kunnen een belangrijke rol spelen in het maken van studiekeuzes en latere carrièrebeslissingen. Probeer daarom roldoorbrekend te denken en iedereen aan te moedigen hun eigen passie te ontdekken, voorbij genderstereotiepen.

Taal is in dit opzicht belangrijk. Veel beroepen worden door hun benaming als vrouwelijk of mannelijk gezien. Ooit waren er alleen politiemannen en kleuterjuffen, maar dat is vandaag wel anders. Probeer daarom zoveel mogelijk genderneutrale benoemingen te gebruiken. Zo spreek je beter van een politieagent in plaats van een politieman en over een verpleegkundige in plaats van een verpleegster.
 

 

Leestips

Kijktips