Vrouwen die het echt willen, bereiken de top wel

Vrouwen die het echt willen, bereiken de top wel

Van mannen verwachten we dat ze goede leiders zijn. Vrouwen daarentegen worden verondersteld "te zacht" te zijn om knopen door te hakken en soms moeilijke beslissingen te nemen. Deze genderstereotiepen maken dat vrouwen zich bij sollicitaties extra moeten bewijzen. Ze worden namelijk beoordeeld op eigenschappen die we eerder met mannen associëren.

Daarnaast is het niet altijd in het voordeel van de vrouw om blijk te geven van "typisch mannelijke eigenschappen". Wanneer een vrouw zich dominant of zelfzeker opstelt, wordt dit negatiever beoordeeld dan mannen. Dat komt omdat dit gedrag niet past in de klassieke genderrollen.

Omgekeerd geldt voor mannen dat ze al gauw als zwak worden afgeschreven als ze niet voldoen aan het mannelijke genderrolpatroon van dominantie en zelfzekerheid. We verwachten van mannen immers dat ze assertiever zijn dan vrouwen. Wanneer een man eerder teruggetrokken is, zal een man hier mogelijkerwijs sneller op afgerekend worden dan een vrouw. Impliciet of expliciet kunnen ze de boodschap krijgen dat ze zich moeten vermannen. Dat ze maar snel moeten leren hun mannetje te staan op de werkvloer. 

Genderstereotiepe vooroordelen spelen dus een rol in het aanwervingsproces. Onbewust of niet, zorgen ze ervoor dat vrouwen minder snel promotie krijgen of een plekje in de hogere echelons van de bedrijfshiërarchie kunnen bemachtigen.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat er nog steeds minder vrouwen zijn in leidinggevende functies binnen bedrijven en organisaties. Dit noemt men verticale segregatie. Wanneer een bepaald gender oververtegenwoordigd is onderaan de carrièreladder of een ander gender ondervertegenwoordigd is bovenaan de carrièreladder.

Bovendien is er ook sprake van horizontale segregatie. Hiermee wordt verwezen naar de ongelijke vertegenwoordiging in verschillende sectoren. Zo zien we meer vrouwen in het onderwijs en in de zorg. Mannen zijn dan weer oververtegenwoordigd in de politiek of in wetenschappelijke domeinen. 

Leestips