Genderidentiteit

Meestal komt het innerlijke gevoel een jongen, een meisje of (geen van) beiden te zijn overeen met het biologische geslacht: je wordt bijvoorbeeld geboren met een meisjeslichaam en voelt je ook vrouw. Bij transgender personen is dit niet zo.
Net als sociaal geslacht (gender) is ook biologisch geslacht een spectrum. Er is meer dan enkel man en vrouw. Je kan ‘man’ als het ene uiterste van een lange lijn zien en ‘vrouw’ als het andere uiterste, met daartussen vele andere opties.

Gender is een veranderlijk fenomeen dat afhankelijk is van plaats, tijd en cultuur. Mensen zijn actieve deelnemers als het gaat om de ontwikkeling van gendernormen, wat maakt dat ze ook actieve deelnemers kunnen zijn in het doorbreken ervan. Gender is niet iets dat gewoon bestaat.

Ideeën en verwachtingen over hoe mannen en vrouwen er uit horen te zien, welke talenten ze bezitten en welke taken ze toegekend krijgen, zijn afhankelijk van tijd, plaats, cultuur, gezin … Sommige samenlevingen benadrukken sociale verschillen tussen mannen en vrouwen veel meer dan andere of benad

Als er wordt gesproken over vooroordelen ten opzichte van mannen en vrouwen denk jij misschien: "Dit gaat niet over mij." Omdat je het gevoel hebt dat je nog nooit benadeeld werd omwille van je geslacht, omdat je steeds je eigen keu

Lees even de twintig onderstaande karaktereigenschappen en talenten. Welke eigenschappen link jij aan welk geslacht?

Maar liefst 90% van wat mensen aangeven als ‘verschillen tussen mannen en vrouwen’ zijn geen biologische verschillen maar hebben te maken met gender.

Als je jezelf identificeert als man, denk dan even aan de vrouwen in je leven. Identificeer je jezelf als vrouw, denk dan even aan de mannen in je leven. Wat is er volgens jou anders verlopen in hun leven?