Ik lees er graag meer over

Ik lees er graag meer over

Gender is een veranderlijk fenomeen dat afhankelijk is van plaats, tijd en cultuur. Mensen zijn actieve deelnemers als het gaat om de ontwikkeling van gendernormen, wat maakt dat ze ook actieve deelnemers kunnen zijn in het doorbreken ervan. Gender is niet iets dat gewoon bestaat. Door je interactie met anderen geef je mee vorm aan wat gender is en wat gender inhoudt. Je doet gender, wat wil zeggen dat je stereotypen mee in stand kan houden maar net zo goed kan doorbreken.

Het is niet eenvoudig om zomaar af te stappen van denkbeelden die je een leven lang meekrijgt vanuit verschillende hoeken. Om de genderklik te kunnen maken, moet je dus verder leren, durven en willen kijken dan wat je zelf gezien en ervaren hebt. Om dat te doen, moet je soms even stilstaan bij hoe die clichés in je denken terechtgekomen zijn.
 

 

Leestips

 

Kijktips