Ik lees er graag meer over

Ik lees er graag meer over

Maar liefst 90% van wat mensen aangeven als ‘verschillen tussen mannen en vrouwen’ zijn geen biologische verschillen maar hebben te maken met gender. Je beoordeelt jezelf en anderen grotendeels op basis van opgelegde verwachtingen en normen die je zelf hebt meegekregen als kind, als jongere en zelfs als volwassene. Gender gaat over uiterlijke kenmerken, talenten, eigenschappen, kledij, gedrag en nog zoveel meer dat je oppikt op school, thuis, in de vriendenkring, op het werk, via de media … Hoe hard je ook probeert om genderstereotypen te vermijden, toch sluipen ze ongewild je leven binnen. 

Deze verwachtingen en normen kunnen evolueren en onderling verschillen. In andere landen, culturen en religies of zelfs bij de buren kan gender een andere invulling hebben. Culturele normen en sociale verwachtingen vormen mee welke ‘genderrol’ iemand opneemt. Naast gender (sociale verwachtingen en normen) en genderrollen (de rol die een persoon aanneemt op basis van sociale verwachtingen en normen) is er ook nog genderidentiteit (innerlijk gevoel, psychologisch geslacht) en genderexpressie (fysieke  uiting van genderidentiteit). Gender als geheel van sociale verwachtingen en rollen wordt soms verward met genderidentiteit, biologisch geslacht of seksuele oriëntatie.

De grens tussen biologie en gender is soms moeilijk te bepalen. Het enige dat we zeker weten, is dat er iets bestaat als gender en sekse, en dat er een onderscheid tussen gemaakt kan worden. De twee staan niet los van, maar net in wisselwerking met, elkaar.

 

Leestips


Kijktips


Luistertips