Racisme

Gender en etniciteit zijn sterk met elkaar verweven. Vele personen uit etnische minderheden krijgen zowel met racisme als met seksisme te maken. Daarnaast werken gender en etniciteit ook op elkaar in.
Migratie wordt vaak als een genderneutraal fenomeen gezien. Toch migreren vrouwen en mannen in heel wat gevallen om genderspecifieke redenen.