Gender en etniciteit

" "

Gender en etniciteit zijn sterk met elkaar verweven. Vele personen uit etnische minderheden krijgen zowel met racisme als met seksisme te maken.

Bovendien werken gender en etniciteit ook op elkaar in. Racisme tegen mannen van een bepaalde groep uit zich doorgaans op een andere manier dan racisme tegen vrouwen van diezelfde groep. Zwarte mannen worden vaak afgeschilderd als barbaren, terwijl zwarte vrouwen op hun beurt worden gereduceerd tot seksobjecten.

Naast gender en etniciteit zijn er nog heel wat andere factoren die iemands maatschappelijke positie bepalen. Ook klasse, seksuele identiteit, leeftijd en gezondheid hangen onderling samen, hebben een effect op elkaar en vormen wisselende kruispunten. Vandaar dat er vaak gesproken wordt over kruispuntdenken of intersectionaliteit.

Leestips

Boeiend onderwerp?