Intersectionaliteit

Gender en etniciteit zijn sterk met elkaar verweven. Vele personen uit etnische minderheden krijgen zowel met racisme als met seksisme te maken. Daarnaast werken gender en etniciteit ook op elkaar in.
Wat gebeurt er als vooroordelen op basis van iemands geslacht in interactie komen met vooroordelen op basis van iemands beperking? Mensen met een fysieke of mentale beperking worden niet gespaard van seksisme.
Migratie wordt vaak als een genderneutraal fenomeen gezien. Toch migreren vrouwen en mannen in heel wat gevallen om genderspecifieke redenen.
De relatie tussen gender en religie kan op verschillende manieren geïnterpreteerd en ervaren worden.

Ideeën en verwachtingen over hoe mannen en vrouwen er uit horen te zien, welke talenten ze bezitten en welke taken ze toegekend krijgen, zijn afhankelijk van tijd, plaats, cultuur, gezin … Sommige samenlevingen benadrukken sociale verschillen tussen mannen en vrouwen veel meer dan andere of benad