Gender en migratie

" "

Migratie wordt vaak als een genderneutraal fenomeen gezien. Men zoekt andere oorden op omwille van economische motieven, om een conflictsituatie te ontvluchten of te migreren naar landen waar een bepaalde geaardheid (meer) aanvaard is. 

Toch migreren vrouwen en mannen in heel wat gevallen om genderspecifieke redenen. Vrouwen doen het om aan discriminatie op de arbeidsmarkt te ontsnappen, om niet te moeten trouwen of omwille van emancipatorische drijfveren. Mannen verlaten hun thuisland dan weer om de militaire dienstplicht te ontlopen of om te voorkomen dat ze door extremistische groeperingen worden ingelijfd of gedood.

De positie van vrouwelijke migranten verschilt ook aanzienlijk van die van mannelijke. Genderrelaties en machtsverschillen bepalen wie er migreert, waarom, via welk kanaal, waar en in welke situatie de migrant uiteindelijk terechtkomt. Of de migrant een man of een vrouw is heeft ingrijpende gevolgen voor het hele migratieproces en voor alle betrokken partijen. 


Leestips

Boeiend onderwerp?