Partnergeweld

Gendergerelateerd geweld verwijst naar geweld dat zich richt tegen iemand omwille van diens geslacht, genderidentiteit of genderexpressie.