Gendergerelateerd geweld

" "

Gendergerelateerd geweld verwijst naar geweld dat zich richt tegen iemand omwille van diens geslacht, genderidentiteit of genderexpressie. Daaronder vallen seksueel geweld (zoals verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie), partnergeweld, mensenhandel en slavernij, gedwongen huwelijken, genitale verminking en transfoob geweld.

Gendergerelateerd geweld is wereldwijd een belangrijk maatschappelijk probleem. In 2015 waren er in België 38.082 meldingen van partnergeweld en 3.062 klachten wegens verkrachting. De realiteit is anders, want partnergeweld wordt in 78% van de gevallen niet aangegeven, seksueel geweld in 90% van de gevallen niet.

Vaak wordt gedacht dat enkel vrouwen lijden onder dit soort geweld, maar ook mannen kunnen slachtoffer worden van verkrachting, partnergeweld of genitale verminking. Omgekeerd treden ook vrouwen op als daders.
 

Leestips

Boeiend onderwerp?