Lieve meid, flinke jongen

Lieve meid, flinke jongen

Complimentjes zijn leuk. Een compliment krijgen is positief voor je zelfbeeld. Het moedigt je bovendien aan je talenten te ontwikkelen of goed gedrag eigen te maken. Maar krijgen jongens en meisjes om dezelfde redenen complimentjes?

Meisjes krijgen applaus als ze lief zijn voor een ander en krijgen doorgaans meer complimenten op hun uiterlijk. Jongens kunnen dan weer op een high-five rekenen wanneer ze zin voor initiatief tonen of wanneer ze flink zijn wanneer ze pijn hebben. Zo sturen we de boodschap dat lief en mooi zijn de belangrijkste kwalititeiten van een meisje zijn terwijl jongens vooral ondernemend en stoer moeten zijn.

Een jongen vindt het vast ook fijn om te horen dat hij er leuk uitziet. Net zoals een meisje aanmoediging kan gebruiken als ze een technisch spel opgelost heeft. Roldoorbrekende complimenten zijn des te belangrijker omdat we meisjes en jongens aanmoedigen zich buiten de lijntjes van genderstereotiepen te begeven. We geven ze de boodschap dat ze al hun interesses en talenten kunnen ontwikkelen in plaats van ze een bepaalde richting in te duwen.

Wanneer we jongens bijvoorbeeld complimenteren wanneer ze zich sterk houden na een val, leren ze dat ze geen pijn mogen voelen. Ze krijgen impliciet de boodschap dat ze hun emoties moeten onderdrukken.

Toch wijst onderzoek uit dat jongens en meisjes als baby evenveel huilen. Bij het opgroeien blijken jongetjes vaker te huilen op jongere leeftijd, vermoedelijk door een verhoogde kans op aangeboren ziektes die ervoor zorgen dat ze zich niet goed voelen. Pas later huilen meisjes vaker. Jongens krijgen dan ook sneller te horen dat ze flink en sterk moeten zijn en dat heeft een impact op hoe ze hun gevoelens uiten.

Als meisjes zogenaamd 'jongensgedrag' vertonen, wordt dat vaak gezien als een teken van zelfvertrouwen of karakter, terwijl jongens die met 'meisjesspeelgoed' spelen sneller op de vingers getikt worden. Er is niets mis met voetballende jongens en meisjes die van roze houden, noch met skatende meisjes en jongens die van make-up houden. Waar een kind talent of interesse in heeft, doet er eigenlijk niet toe.
 

Leestips

Kijktips