Moeders kunnen beter voor kinderen zorgen

Moeders kunnen beter voor kinderen zorgen

Vrouwen zijn wettelijk verplicht zwangerschapsverlof op te nemen: één week voor en negen weken na de bevalling. Hun partners - papa's of meemoeders - hebben enkel recht op vijftien dagen geboorteverlof. Vaak nemen mannen deze tien dagen niet eens op om afkeurende blikken op het werk te vermijden.

Voor mama's is verlof na de geboorte van een kind een verplichting, voor de papa's een recht. 

Deze regeling duwt vaders in een tweederangs opvoedingsrol, terwijl moeders zo al gauw een tweederangsrol op de arbeidsmarkt toebedeeld krijgen. Het bevestigt het gendercliché dat de vader de broodwinner moet zijn terwijl de opvoeding en de zorg voor kinderen vrouwentaken zijn.

Door geboorteverlof te verplichten wordt niet enkel het beeld van de zorgende moeder en de werkende vader in vraag gesteld, mannen krijgen er ook de kans door om meer betrokken te zijn bij de geboorte en opvoeding van hun kinderen. 

Onderstaand filmpje laat op een grappige manier zien hoe vaders soms behandeld worden. In deze parodie zijn de rollen echter omgekeerd. Wat als moeders dezelfde genderstereotiepe reacties zouden krijgen als vaders?
 

 

Leestips