Gender en feminisme

" "

Dankzij de coming out van beroemdheden als Emma Watson, Barack Obama en Beyoncé is feminisme hipper dan ooit. Toch zorgt het nog vaak voor controverses. Feminisme roept immers nog steeds het beeld op van barricades, behaarde lesbiennes of behaverbrandende Dolle Mina’s.

Het woord ‘feminisme’ is eind negentiende eeuw geïntroduceerd en heeft in verschillende historische perioden andere betekenissen gehad; gemeenschappelijk is de herwaardering van de ervaringen en de cultuur van vrouwen. Vandaag zien we feminisme als een politieke en sociale beweging en een wereldbeschouwing waarin de ongelijke (machts)verhoudingen tussen vrouwen en mannen bekritiseerd worden.

De uitspraak: “Feminisme is vandaag overbodig, vrouwen hebben gelijke rechten, toch?”, wordt al te vaak aangehaald om feministen de mond te snoeren. Het klopt inderdaad dat vrouwen in een paar generaties tijd heel wat rechten hebben verworven, maar helaas is gendergelijkheid nog lang niet bereikt. Feministen verzetten zich bovendien tegen stereotiepe rolpatronen en clichés over vrouwen én mannen. Dat maakt feminisme net zozeer een mannenzaak, want ook zij krijgen te maken met seksisme, net als iedere persoon die afwijkt van de stereotiepe gendernorm, zoals transgenderpersonen, holebi’s, non-binaire personen ... 

Leestips

Kijktips

Luistertips

Boeiend onderwerp?