Vrouwen in deeltijdwerk: dwang of keuze?

VUB-onderzoeker Deborah De Moortel maakte een analyse rond vrouwen in deeltijdwerk voor Denktank Minerva. Kiezen vrouwen er vrijwillig voor om zoveel vaker dan mannen deeltijds te werken of is er meer aan de hand?

In ons land werkt (gebaseerd op cijfers uit 2016) 44,5% van alle loontrekkende vrouwen deeltijds tegenover 10,6% van de loontrekkende mannen. Dat is geen klein verschil. Deeltijds werken brengt heel wat nadelen met zich mee: een lager loon, een lager pensioen en lagere uitkeringen bij ziekte of werkloosheid.

Waarom kiezen zoveel vrouwen dan voor deeltijdwerk? Of is het geen echte keuze? En hoe kunnen we dat veranderen? De Moortel belicht in haar analyse enkele mogelijke achterliggende redenen voor deze cijfers. "Toch is dit geen pleidooi om vrouwen aan te sporen voor voltijdwerk te gaan", benadrukt ze. "Onvrijwillig voltijdwerk is net zo slecht voor het mentaal welzijn als onvrijwillig deeltijdwerk. De oplossing lijkt mij ook niet zomaar om vrouwen meer of langer zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof te geven. De oplossing ligt eerder in werk en gezinsleven combineerbaar te maken, voor zowel vrouwen als mannen, door afspraken te vinden tussen werknemers en werkgevers die dat mogelijk maken."

 

Bron en meer lezen: Denktank Minerva

Vrouwen in deeltijdwerk: dwang of keuze?