Reflecties rond mannelijkheid

Het project Engament Arts, een anti-seksismecampagne die het licht zag in 2017, omarmt uiteraard ook mannen die iets willen doen aan seksisme, grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik - in het kunstenveld, maar ook in de bredere samenleving. Een jaar geleden sloten circusartiest en beeldtherapeut Hugo Mega en kunstenaar Kevin Fay zich aan, om het thema mannelijkheid te belichten en onderzoeken. Inmiddels vonden er al tientallen Circles on Masculine Identities plaats, alsook de online leeskringen Conversing with masculinity, gericht op feministische literatuur en mannelijkheid.

 

Ilse Ghekiere, initiatiefnemer van Engagement Arts, had een diepgaand gesprek met Hugo Mega en Kevin Fay, integraal te lezen op de website van Kunstenpunt. Hieronder belichten we enkele interessante passages die illustreren dat genderstereotypen en hokjesdenken ook een nefaste werking hebben op mannen en dat ook mannen baat hebben bij feminisme en het uitdagen van toxic masculinity.

 • "Het is belangrijk om te begrijpen dat het patriarchale systeem een systeem is dat ook mannen opsluit en gevangenhoudt."
   
 • "Ik dacht altijd dat feminisme een vrouwenstrijd was (voor gelijkheid). Toen ik er meer over te weten kwam, begreep ik dat het feminisme veel complexer en breder is dan ik had verwacht. Ik leerde dat er voor mij als man een plaats is in het feminisme."
   
 • "Bij mannen en mannelijkheid lijkt er een dualiteit te bestaan, die bij mannen gevoeligheid of kwetsbaarheid doet overkomen als iets dat verborgen of privé moet worden gehouden."
   
 • "Als mens zijn we opgebouwd uit ingewikkelde patronen, die allemaal ergens in onze kindertijd wortelen. Naarmate we groeien, kunnen we deze patronen transformeren en uiteindelijk oplossen door zelfbewustzijn en onderzoek."
   
 • "Willen mannen als normaal of sociaal aanvaardbaar worden beschouwd, dan moeten ze een scheiding maken tussen hoe ze zich gedragen en eruitzien, en wie ze zijn en hoe ze zich voelen. Ik vraag me af hoe anders mijn ervaring zou zijn geweest als feministisch onderwijs en bewustwording deel hadden uitgemaakt van het leerplan."
   
 • "Er zijn veel volwassen mannen die worstelen met hun mannelijkheid door te weigeren om volwassen te worden. [...] Zelf-sabotage, onverantwoordelijke praat of keuzes zonder enig verantwoordelijkheidsbesef: dit is meestal hoe ik onvolwassen gedragspatronen bestempel."
   
 • "Bovenal stel je het patriarchale systeem zelf in vraag als je je relatie als man ten opzichte van de mannelijkheid en je eigen mannelijkheid begrijpt."
   
 • "We zitten momenteel wereldwijd in een crisis. We zijn op dit punt aanbeland, denk ik, omwille van hoe destructief, arrogant, ambitieus en gewelddadig mannen kunnen zijn als ze op zoek zijn naar macht of voordeel dat hen door patriarchale systemen is beloofd."
   
 • "Ik word hoe langer hoe bozer over de status quo, maar omdat er zoveel mensen in de wereld zijn die zich eraan houden (en misschien niet de tijd, energie en het voorrecht hebben om dit in vraag te stellen en aan te vallen), voel ik me verantwoordelijk om ermee aan de slag te gaan."

 

man

HugoMega