Meer man mag! Op zoek naar mannelijke bondgenoten voor gelijke kansen

In de week van 26 april 2021 organiseren MoveMen (de Belgische tak van MenEngage), Stad Leuven en M Leuven vier online studie- en inspiratiedagen rond mannelijkheid. Mannen zijn immers noodzakelijke bondgenoten in het bereiken van gendergelijkheid en gelijke kansen. 

 

Feministen ijveren al decennia lang voor de ontmanteling van het patriarchaat, en meer concreet: voor gelijke kansen en gendergelijkheid op alle vlakken in onze maatschappij. Dit is niet alleen 'een vrouwenzaak'. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de rol die mannen en jongens kunnen spelen in de zoektocht naar gelijke kansen en het in vraag stellen van genderstereotypen, waar ook zij baat bij hebben. Het creëren van gendergelijkheid, het bevragen van traditionele mannelijkheidsnormen en het achterlaten van binair hokjesdenken werkt uiteindelijk in het voordeel van iedereen.

In de woorden van mannenemancipator Jens Van Tricht:

"Een rechtvaardige samenleving kan niet bestaan zonder rechtvaardige genderverhoudingen. En rechtvaardige genderverhoudingen zijn onhaalbaar als mannen daar niet een actieve bijdrage aan leveren."

Reden genoeg dus om voluit te focussen op het aandeel van mannen en mannelijkheid. Oorspronkelijk was 'Meer man mag!' als fysiek evenement gepland in 2020, maar daar stak corona een stokje voor. Het voordeel van het uitstel en de digitale weg waartoe het evenement zijn toevlucht moest zoeken, is dat het nu gaat om een meerdaags online evenement, met stuk voor stuk interessante workshops en inspirerende sprekers. Iedereen is dus meer dan welkom om één of meerdere sessies mee te pikken.

'Meer man mag!' zoekt meer mannen om mee(r) te (ver)zorgen, om mee(r) te werken aan het voorkomen van geweld en om mee(r) een positief rolmodel te zijn, om zo samen genderstereotypen te doorbreken en te bouwen aan de gelijkheid tussen man en vrouw. Het evenement is dus toegankelijk voor iedereen, maar richt zich specifiek tot studenten, professionals en beleidsmakers uit het onderwijs, uit organisaties die zich inzetten voor de begeleiding van kwetsbare kinderen, jongeren, kansarmen, anderstalige nieuwkomers en hun gezinnen en tot culturele instellingen, bibliotheken- en documentatiecentra of verenigingen die focussen op beeldgeletterdheid, gender, feminisme en gelijke kansen.

Op het programma staan enkele inspirerende lezingen: over het belang van feminisme voor mannen, over mannen als vaders, en over historische vrouwen die op de steun van mannen konden rekenen om zich te kunnen ontplooien. Daarnaast zal er vooral veel in dialoog gegaan worden op Meer man mag! Er zijn gesprekken en interactieve workshops over concreet mannelijk bondgenootschap, over de genderkloof in de zorg(beroepen), over het creëren van een genderbewust leer- en zorgklimaat, en over de ontwikkeling van positieve mannelijkheid bij jongens.

Meer info over het programma en de sprekers vind je op de website van Meer man mag!

 

Meer man mag2

Meer man mag