Equal Pay/Pension Day

Belgische vrouwen verdienen nog steeds 20% minder dan mannen. Daarom organiseren zij-kant, ABVV en PES Women elk jaar Equal Pay Day op de dag waarop vrouwen eindelijk genoeg gewerkt hebben om hetzelfde loon te krijgen als mannen het jaar voordien. In 2018 valt Equal Pay Day, net als in 2017, op 14 maart.

Meisjes krijgen minder zakgeld dan jongens en een vrouwenpensioen ligt een kwart lager dan een mannenpensioen: voor vrouwen duurt de loonongelijkheid een leven lang. Toch is er ook verbetering merkbaar: alleenstaande en kinderloze vrouwen steken mannen stilaan voorbij op de loonladder.

Naarmate de loopbaan vordert, en kinderen de combinatie werk-gezin bemoeilijken, struikelen vrouwen echter over de genderstereotiepe verwachtingen. De grote boosdoener is deeltijds werk: als we immers enkel de bruto-uurlonen van voltijds werkende vrouwen en mannen in de privésector vergelijken, dan is de loonkloof nagenoeg gedicht. 

De organisatoren van Equal Pay Day vragen beleidsmakers om de definitie van voltijds werk te herbekijken. Het grote aandeel deeltijds werk bij vrouwen duidt immers op een structureel combinatieprobleem tussen werk- en zorgtaken. Een collectieve arbeidsduurvermindering voor alle sectoren, met behoud van loon en bijkomende aanwervingen, garandeert een evenwichtige verdeling tussen werk en privé. Enkel als de maatregel voor iedereen geldt, hebben vrouwen dezelfde kansen als mannen om een carrière uit te bouwen.

Tot slot moet volgens hen ook de verloftijd tussen partners beter verdeeld worden. Via een verplicht en volledig vergoed geboorteverlof krijgen ook vaders de kans om zorgtaken op te nemen. Ouderschapsverlof gebaseerd op het Zweedse model, waarbij een deel exclusief voor de moeder en een deel exclusief voor de vader of meeouder wordt gereserveerd, garandeert een duurzame herverdeling van zorgtaken thuis.
 


Bron en meer lezen: persdossier Equal Pay Day 2018

Equal Pension Day