De #STEMhelden-campagne moet meer meisjes warm maken voor wetenschap en technologie

Met de campagne slaan de VRT, Technopolis en het STEM-platform de handen in elkaar om vooroordelen en clichés over STEM-opleidingen en -beroepen de wereld uit te helpen.

 

STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics en omvat een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. Onze maatschappij heeft structureel nood aan mannen én vrouwen met een technische of wetenschappelijke achtergrond. Het STEM-platform, de VRT en Technopolis slaan de handen dan ook in elkaar om ervoor te zorgen dat ook morgen nog voldoende STEM-helden de wereld mooier en beter maken én dat er meer meisjes en vrouwen vertegenwoordigd zijn in STEM. 

In heldere filmpjes, op maat van kinderen, doorprikt de #STEMhelden-campagne vooroordelen en clichés, en toont ze dat praktisch en theoretisch geschoolde #STEMhelden samen de maatschappelijke problemen te lijf kunnen gaan. Hoewel STEM een bekend begrip is en STEM-profielen veel kansen krijgen op de arbeidsmarkt, zijn nog onvoldoende ouders en kinderen overtuigd van het belang van een STEM-opleiding en -beroep, weten we dankzij de meest recente Wetenschapsbarometer. Daarnaast blijkt uit de STEM-monitor van 2020 dat jongens nog steeds vaker voor een STEM-studierichting kiezen dan meisjes. Vooral in TSO en BSO ligt het aandeel meisjes in STEM-studierichtingen beduidend lager dan het aandeel jongens.

 

STEMhelden

 

Om STEM aantrekkelijk te maken, promoot de #STEMhelden-campagne vrouwelijke rolmodellen in diverse technische en technologische beroepen en sectoren. Dat doen ze op maat van kinderen van de derde graad van het lager onderwijs, met korte video’s waarin we door de ogen van kindreporters de wondere wereld van STEM ontdekken. De kindreporters ontmoeten zowel denkers als doeners, die het maatschappelijk belang van STEM benadrukken. Met deze video’s wil de campagne scholieren en ouders helpen bij de studie-oriëntatie naar of in het secundair onderwijs. Daarnaast dienen de filmpjes als extra hulpmiddel voor middelbare scholen om hun STEM-richtingen te promoten en te concretiseren.

 

Bron: VRT

STEMhelden2