Ik lees er graag meer over

Ik lees er graag meer over

Het woord ‘gender’ verwijst naar:

  • ideeën, verwachtingen en normen die aan mannen en vrouwen worden toegekend;
  • verwachtingen over wat het betekent om een jongen of een meisje te zijn;
  • wat als ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’ wordt beschouwd;
  • welke opties en mogelijkheden we voor vrouwen en mannen zien;
  • wat het voor een maatschappij betekent om man of vrouw te zijn.

Gender refereert aan de kenmerken, eigenschappen, talenten, verwachtingen … die we toekennen aan vrouwen en mannen. Met andere woorden: wat noemen we ‘mannelijk’? Wat vinden we eerder ‘vrouwelijk? Gender gaat hierbij uit van een strikte opdeling tussen mannelijk en vrouwelijk.

Worden meisjes zorgend geboren? Hebben jongens van kleins af aan een wiskundeknobbel? Waarom zijn er nog steeds meer vrouwen die deeltijds gaan werken? Zijn alle mannen gek op voetbal? Deze vragen hebben allemaal betrekking op gender en niet op sekse. Je wordt immers geboren met een bepaald biologisch geslacht, en gender krijg je mee van de samenleving waarin je geboren wordt.

Klik door naar de volgende pagina's om meer te weten te komen over de werking van gender en gendermechanismen.