Studeren / doceren

Studeren / doceren

Jongens en meisjes krijgen gelijke studiekansen, dat vinden we vanzelfsprekend. Toch speelt het geslacht van studenten, vaak onbewust, nog altijd een grote rol in het hoger onderwijs.

Vrouwen kiezen voor zorg, mannen voor techniek

Vrouwen kiezen eerder voor ‘zachte’ sectoren (zorg, onderwijs en talen), terwijl mannen voor ‘hardere’ richtingen (economie, techniek, ICT en exacte wetenschappen) gaan. Ouders, leraren, media en vrienden spelen een belangrijke rol in het maken van die studiekeuze.

Jongens en meisjes worden gestimuleerd om hun eigen richting in te slaan door infobrochures te verspreiden met getuigenissen van vrouwelijke en mannelijke studenten, sensibiliseringsacties rond mannen in de zorgsector en berichtgeving over het stijgend aantal vrouwen in de bouwindustrie. 

Door leerlingen zelf te laten kiezen wat ze verder willen studeren zonder hen te wijzen op stereotypen, kunnen ze al hun talenten ontdekken en uitbouwen.
 

 

Leestips

Vroedmannen en brandweervrouwen bestaan niet

Veel beroepen worden door hun benaming als vrouwelijk of mannelijk gezien. Ooit waren er alleen politiemannen en kleuterjuffen, maar dat is vandaag wel anders.

Gelijke onderwijskansen zorgen ook voor gelijke beroepskansen. Als leerlingen een brede waaier aan toekomstmogelijkheden aangeboden krijgen, zorgen we ervoor dat ze hun eigen talenten en interesses voldoende kunnen ontwikkelen. 

Naast sensibiliseringsacties en infobrochures met vrouwelijke en mannelijke rolmodellen helpen neutralere benamingen de herkenbaarheid van alle beroepen voor vrouwen en mannen te verhogen. Denk maar aan dokter, onthaalouder en verloskundige in plaats van geneesheer, onthaalmoeder en vroedvrouw.
 


Leestips

Kijktips