Sluit deze pagina en ga terug naar de homepagina

Genderklik projecten

Hieronder vind je een overzicht van de Genderklikprojecten.

Genderklik voor jongens  

Net als vrouwen  ondervinden ook mannen  nadelen van genderstereotypen.  Stereotiepe mannelijkheid blijft vaak onderbelicht omdat het maar zelden in vraag gesteld wordt. Nochtans zijn de effecten van stereotiepe mannelijkheid problematisch. Mannen zijn bijvoorbeeld vaker slachtoffer én dader van geweld. Anderzijds wordt er nog vaak negatief gereageerd op vaders die een gezonde work/life balans willen.

Genderatwork voerde een actieonderzoek in 8 scholen tijdens het schooljaar 2013-2014. De organisatie onderzocht hoe je met jongeren kunt spreken over mannelijkheid. Op basis van de resultaten van het actieonderzoek werkten genderatwork concrete tips en lesmodules uit waar de jongeren zelf, leerkrachten en scholen mee aan de slag kunnen gaan om mannelijkheid en gendergelijkheid bespreekbaar te maken.
 

Duik in het verleden van meisjes en jongens: gendergeschiedenis

Het Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis lanceert een didactische webmodule over de manier waarop man/vrouw-idealen de levens van jongens en meisjes, mannen en vrouwen beïnvloedden doorheen de 19de een 20ste eeuw in België. Op www.gendergeschiedenis.be kunnen leerlingen, leerkrachten en andere geïnteresseerden zelf aan de slag met twaalf interacties die telkens een ander aspect van dit verleden behandelen. De interacties zijn zowel leuk als leerrijk, en brengen herkenbare onderwerpen als gezin, school, werk... aan bod. Ze kunnnen los van elkaar of als een geheel worden opgelost, en gaan vergezeld van handige pdf-documenten met achtergrondinformatie. De module is ontwikkeld voor leerlingen geschiedenis van de derde graad van het middelbaar onderwijs (en hun leerkrachten), maar een aantal interacties is ook bruikbaar in andere vakken of door andere leeftijden.

Neem een kijkje op www.gendergeschiedenis.be

 

Debattenreeks over feminisme en gender: Who's afraid of the F-word

Tijdens het voorjaar 2013 organiseren het VOK en het Vlaams-Nederlands Huis deBuren, in samenwerking met Gelijke Kansen in Vlaanderen, een reeks lezingen en ontmoetingen over feminisme en gender: Who's afraid of the F-word.

Heeft het feminisme afgedaan nu er wettelijke gelijkheid is tussen mannen en vrouwen? Of blijft het ook vandaag een inspiratiebron voor het streven naar een betere wereld? Het VOK (Vrouwen Overleg Komitee) en deBuren organiseren in 2012-2013 een lezingen- en debattenreeks over actuele feministische kwesties. Welke rol kan het feminisme spelen in het vormgeven van een meer duurzamere en sociaalrechtvaardige wereld? Wordt het niet eens tijd om mannen bij het feminisme te betrekken? Zijn we wel zo seksueel bevrijd als we graag zouden willen geloven? En ligt de verklaring voor het verschil tussen vrouwen en mannen in de genen of de opvoeding? Vaste moderatrice van de reeks is actrice, presentatrice en G1000-activiste Francesca Vanthielen.

De aftrap wordt gegeven tijdens de 41e Vrouwendag op 11 november 2012 in Oostende.

11/11/2012: Kick off Who's afraid of the F-word
27/02/2013: Mannelijke voorvechters
20/03/2013: Seksualisering van de samenleving
30/04/2013: Mannen van Mars, vrouwen van Venus?

Meer informatie je vinden op de website van deBuren.

 

Genderklik in de kleuterschool

GenderatWork ontwikkelde in het kader van de Genderklikcampagne een brochure die scholen en kleuterleerkrachten informeert en sensibiliseert rond gender in het kleuteronderwijs. Hiermee wil de organisatie de genderklik realiseren in de kleuterschool. In de kleuterperiode bouwen kinderen hun genderidentiteit reeds op. Het is op die leeftijd dat kinderen elkaar wijzen op het feit dat ze moeten voldoen aan de gendernormen. Het is aan de leerkrachten om gender op een aangepaste manier aan te pakken in de klas, en om erop te letten dat ze zelf niet genderstereotiep denken. Want dit laatste is snel gebeurd.. Op termijn is het ook erg belangrijk om het genderevenwicht in het lerarenkorps aan te pakken. Daarvoor zijn nog andere initiatieven nodig.
Brochure Genderklik in de kleuterschool (PDF)

 

ACV G-TV

Het Algemeen Christelijk Vakverbond ontwikkelde G-TV, een website met informatie en filmpjes rond gender en genderbewustwording. Het project heeft als doel om werknemers, vakbondsleden en militanten te informeren over gender en over het bestaan van genderstereotypen. Het project heeft ook een G-Magazine en een Facebookpagina. Ook binnen de vakbond zelf wordt er ijverig gesensibiliseerd rond gender.
Het volgende G-Magazine verschijnt op 1 december 2011.

 

Technoladies en Technogirls

Agoria Vlaanderen wil meer meisjes overtuigen om te kiezen voor een studierichting die hen kan leiden naar een job in de technische en technologisch sector.  Door middel van het Technogirls biedt de organisatie leerkrachten-in-opleiding een gendertraining aan en geeft men hen de mogelijkheid om workshops te begeleiden in technologische bedrijven op de Girl’s Day (verwacht in 2012).  Als de leerkrachten genderbewust zijn, en de stereotypen kunnen ontkrachten, geven zij deze boodschap immers door aan hun toekomstige leerlingen. Ook de technologische bedrijven zelf werken enthousiast mee in dit project.

Op 25 mei 2011 heeft de vzw de vrouwen die nu reeds in technische functies werken in de bloemetjes gezet. Met het evenement ‘Technoladies’ werd aandacht gevraagd voor het tekort aan vrouwen in de sector, maar werd tegelijk duidelijk gemaakt dat er reeds veel rolmodellen zijn, en dat het nodig en zinvol is om de stereotiepe beeldvorming rond vrouwen en techniek te doorbreken.

 

Open Boek

Çavaria voerde in 2010-2011 het Open Boek project uit. Het project biedt instrumenten aan om genderstereoptypering en heteronormen in beeldvorming voor kinderen en jongeren te doorbreken. Het project maakte uitgevers van leermiddelen (educatieve boeken en andere materialen) bewust van de invloed van illustraties op de gendernormen bij kinderen. Kijk voor de onderzoeksresultaten en de checklists op:

 

Filmavond over gender

De Vrouwenraad en Çavaria organiseren i.s.m. met de dienst Diversiteit en Gelijke Kansen van de provincie Vlaams-Brabant een filmavond over gender(identiteit). Op het programma staan 'Le Tigre on tour' van Kerthy Fix en 'Le genre qui doute' van Julie Carlier (die bovendien zelf aanwezig zal zijn). De vertoning wordt gevolg door een nagesprek.

De filmavond vindt plaats in Leuven op 16 december om 19u30, in het auditorium van het provinciehuis Vlaams-Brabant.

 

VLIR-rapport Gelijke Kansen en Diversiteit

De Vlaamse Interuniversitaire Raad (werkgroep Gelijke Kansen) stelt op regelmatige basis een stand van zaken op van het gelijkekansenbeleid aan de Vlaamse universiteiten.
In 2002 verscheen het eerste gelijkekansenrapport van de VLIR, in 2005 het tweede. Op 14 januari 2011 werd met steun van Gelijke Kansen in Vlaanderen het rapport 'Gelijke Kansen en Diversiteit 2010' voorgesteld.

Het rapport wil bijdragen bij tot de realisatie van een genderklik in het hoger onderwijs. Lees het rapport.

 

‘Wolfsvrouwen’ met Saartje Vandendriessche

Het stuk ‘Wolfsvrouwen’ toont twee vrouwelijke hoofdpersonages die elk worstelen met zichzelf en met de rollenpatronen waarin ze zitten.
‘Wolfsvrouwen’ wordt geregisseerd door Colette Notenboom. Tegenspeelster van Saartje is Anke Helsen. Eva De Roovere zorgt voor de muziek. Download de flyer.

Het stuk ging op maandag 28 mei in première in het Fakkeltheater, Antwerpen. Tickets:015/63.89.09 of website van Moonbeat 

Er zijn nog voorstellingen in het Fakkelteater op 6,7 en 8 september. Tickets: 070/24.60.36 of website van Fakkelteater

 

Educatieve dvd ‘Prins/es?!’

‘Prins/es?!’ is het resultaat van een interactief videoproject dat de discussie moest stimuleren tussen jongeren onderling (nieuwe en oude Vlamingen, holebi- en heterojongeren,…) en tussen jongeren en volwassenen in Vlaanderen en Brussel.

De centrale vraag was hoe je positieve beeldvorming over sekserollen en seksualiteit bij jongeren kunt bevorderen. De dialoog tussen de diverse groepen werd in korte tussenmontages online gezet. Alle jongeren konden de dialoog volgen op 'tara-yesss'  en hun input rechtstreeks op deze interactieve site geven.

Het eindproduct van dit project is een educatieve dvd over gender voor jongeren van 13 tot 25 jaar. De leraar of begeleider stelt zich op als moderator.

Je kunt de dvd bestellen via website van 'tara-arts'