Sluit deze pagina en ga terug naar de homepagina

Het Vlaamse Gelijkekansenbeleid wil mannen en vrouwen aanzetten tot evenwichtige participatie aan huishoud- en zorgtaken. Het opnemen van het ouderschapsverlof is hierin een belangrijk element. Het blijven echter vooral vrouwen die ouderschapsverlof opnemen. Met de brochure ‘Vaders en ouderschapsverlof’ werd gewerkt aan een mentaliteitsverandering om de genderkloof tussen mannen en vrouwen in het opnemen van ouderschapsverlof te verkleinen.

Maar ook werkgevers spelen hun rol in deze kwestie. Ervaring leert dat veel werkgevers de vraag van een mannelijke werknemer om ouderschapsverlof op te nemen, vaak associëren met een gebrek aan engagement voor de job. Een gelijkaardige vraag van een vrouwelijke werknemer wordt daarentegen als vanzelfsprekend ervaren. Ook hier speelt dus een genderstigma en is er nood aan sensibilisering. Deze publicampagne “Van ladder naar raster” in Trends is alvast een begin. 

Achtergrond
Terug naar Homepagina

Welkom op genderklik.be

Deze website geeft je meer informatie over gender en over de genderklik. Gender staat voor alle verwachtingen en vooroordelen die mensen hebben ten aanzien van wat ...

(lees meer)

Genderklik logo Gelijke Kansen logo Logo van Vlaanderen