Sluit deze pagina en ga terug naar de homepagina

Maak de genderklik!

Pascal Smet lanceert campagne

naar aanleiding Internationale Vrouwendag.

Vlaams minister van Gelijke Kansen Pascal Smet grijpt de Internationale Vrouwendag aan om zijn Genderklik-plan te lanceren. Daarmee wil de Vlaamse overheid wijzen op de impact van gendermechanismen op het leven van zowel vrouwen als mannen. De komende dagen verschijnt een originele advertentie in tal van dag- en weekbladen die verwijst naar de informatieve website genderklik.be.

‘Gender’ is de term voor de sociale constructie van ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’.  Zij staat voor –vaak onbewuste–ideeënen vooroordelen over hoe vrouwen en mannen ‘zijn’, opvattingen over hoe zij zich moeten gedragen en verwachtingen met betrekking tot de taken die ze opnemen en de keuzes die ze maken in de uitbouw van hun leven. Gender bepaalt in belangrijke mate hoe individuen – vrouwen én mannen – zich kunnen ontplooien en ontwikkelen. Het Vlaamse gelijkekansenbeleid stelt zichzelf tot doel om de werking van gendermechanismen bloot te leggen en de impact ervan te bestrijden. Dat is niet eenvoudig. Vanaf onze geboorte zij wij ondergedompeld in een omgeving waarin gendermechanismen constant aanwezig zijn. Van het speelgoed dat we krijgen toegestopt (“die werkbank is voor je broer”), over de kleren die we aangepast krijgen (“geen roze schoenen voor Seppe”) tot de rolmodellen die we rond ons zien (de kans op een “onthaalvake”is erg gering): we leren snel hoe gender werkt.

Die alomtegenwoordigheid van gendermechanismen zorgt voor gewenning waardoor hun werking niet meer in vraag wordt gesteld. Meer nog, wij ‘herkennen’ deze mechanismen vaak niet eens. Dat komt omdat we allen genderverwachtingen hebben geïnterioriseerd: we hebben ze ons eigen gemaakt en handelen er (vaak onbewust) naar.  Veel van de ongelijke kansen die burgers ervaren in concrete fasen van hun leven en in concrete maatschappelijke domeinen, hebben te maken met verwachtingen en beperkingen die gecreëerd worden door het optreden van gendermechanismen. Het wegwerken van die ongelijke kansen zal pas écht effect hebben wanneer wij allen herkennen hoe en wanneer gender zijn stempel drukt op ons handelen en wij dit in vraag durven stellen.

Vlaams minister van Gelijke Kansen Pascal Smet grijpt deze Internationale Vrouwendag aan om zijn Genderklik-plan te lanceren. Met een leuke advertentie roept hij op tot het maken van een ‘genderklik’: het moment waarop je beseft op welke manier gendermechanismen werken. De advertentie is een creatie van reclamebureau Famous en verschijnt in verschillende dag- en weekbladen. Voor meer informatie over gender kan je terecht op de informatieve website genderklik.be.

De advertentie en de website zijn slechts het begin van een heel reeks initiatieven die de rest van de legislatuur doorgaan. Zo wordt in mei de winnaar bekend gemaakt van de Genderklik-ontwerpwedstrijd die zich richt naar de ‘beeldenmakers’ van de toekomst:  studenten Grafisch Ontwerp, Reclame en Beeldende Vormgeving. Het winnend ontwerp wordt het voorwerp van een grote sensibiliseringscampagne in 2013. Een oproep bij het middenveld leidde tot een brede waaier aan projecten die een genderklik beogen bij diverse doelgroepen: van vakbondsleden, over kleuterleerkrachten tot allochtone jongeren.

Bekijk de genderklikadvertentie

Meer inlichtingen:  

Jeroen JANSSENS - Woordvoerder Pascal Smet [email protected]- 0477 / 477.000

Achtergrond
Terug naar Homepagina

Welkom op genderklik.be

Deze website geeft je meer informatie over gender en over de genderklik. Gender staat voor alle verwachtingen en vooroordelen die mensen hebben ten aanzien van wat ...

(lees meer)

Genderklik logo Gelijke Kansen logo Logo van Vlaanderen