Sluit deze pagina en ga terug naar de homepagina

Verliefd, getrouwd… gescheiden?

Zoals alle tieners ga ik op zoek naar een liefje. Daarbij speelt het uiterlijk een grote rol. Als jongen wil ik stoer, cool en sexy lijken en ben ik redelijk tevreden over mijn uiterlijk. Als meisje ben ik minder tevreden over mijn uiterlijk en ben ik vaker van plan er iets aan te veranderen. Onze eerste seksuele relaties lopen niet altijd van een leien dakje: jongeren – vooral meisjes en homo jongens – geven heel vaak aan dat zijn iets meemaakten op seksueel gebied dat over een grens ging. Dat gaat dan vooral over partners die zeuren om, aandringen op of zelfs boos worden om seksueel hun zin te krijgen. Maar ook over ongewenste aanrakingen wanneer iemand dronken is.

Als ik besluit te trouwen, heb ik onmiddellijk 1 kans op 2 om te scheiden. Als vrouw heb ik nog altijd meer kans (85%) dat de kinderen aan mijn hoede worden toevertrouwd. Maar het tij begint te keren: ik ben 1 van de 10 papa’s die na een scheiding op een gelijkwaardige manier zorgt voor zijn kinderen.

Hoe meer kinderen we krijgen, hoe groter de kans dat we in een traditioneel rolpatroon terecht komen: papa gaat nog meer werken en nog meer verdienen – zeker vanaf het derde kind – en mama gaat minder werken en ook minder verdienen. Net als de meeste mama’s besef ik misschien niet genoeg dat de keuze voor deeltijds werken me ook echt armer kan maken indien we besluiten uit mekaar te gaan en als ik met mijn deeltijdse pensioen met rondkomen.

Wanneer ik alleen voor mijn kinderen moet zorgen, behoor ik als laaggeschoolde vrouw in deze samenleving tot de groep met het grootste risico op armoede: er zijn maar weinig opleidingen en jobs die me genoeg inkomen bezorgen om me vooruit te helpen. Als alleenstaande papa ben ik daar minder gevoelig voor omdat ik meestal meer heb geïnvesteerd in mijn loopbaan en over het algemeen een hoger inkomen heb. Ook als laaggeschoolde heb ik er voordeel bij man te zijn: ik heb een veel grotere keuze aan opleidingen en jobs die me een inkomen kunnen bezorgen. Die jobs zullen het me echter niet makkelijk maken om voor mijn kinderen te zorgen en vaak zijn het ook fysiek heel lastige jobs.

Soms gaat het in relaties helemaal mis en is er sprake van partnergeweld: de ene partner controleert en domineert de andere partner en gebruikt daarvoor conflicten en geweld. Dat geweld kan verbaal, fysiek, seksueel of financieel van aard zijn. Recent onderzoek toont aan dat partnergeweld momenteel nog toeneemt en dat vrouwen nog altijd vaker slachtoffer zijn. Verbaal geweld komt het meeste voor. Ook bij jongeren komen er in 90% van de relaties vormen van geweld voor: dat gaat van controlerend gedrag – zoals gsm berichtjes ongevraagd lezen en publieke vernederende opmerkingen – tot fysieke vormen van geweld (20% van de relaties).

Meer weten…