Sluit deze pagina en ga terug naar de homepagina

Verder met gender

Misschien kreeg je bij het lezen van de items op deze site een beetje het gevoel dat gender onoverkomelijk is. Als je er toch niet kan aan ontsnappen, als gender overal aanwezig is en elke stap in ons leven beïnvloedt, wat moet je er dan nog mee?

Gender staat echter nooit stil, het evolueert voortdurend. En gender is ook wat wij er van maken. Gender hoeft ons niet vast te zetten. Als we ons bewust zijn van de invloed van genderstereotypen op ons leven en op onze samenleving, dan kunnen we er ook mee aan de slag.

Kinderen spelen met gender op een bepaalde leeftijd: ze verkleden zich, draaien rollen om en ontdekken allerlei nieuwe aspecten van zichzelf. Als volwassenen hebben we meestal een vaste genderidentiteit opgebouwd die zodanig deel van ons uitmaakt dat we hem niet meer in vraag stellen. Misschien moeten we ons spiegelen aan de kinderen en speelser en vooral bewuster omgaan met gender in ons leven. Misschien moeten we bij heel wat kleine en grote keuzes in ons leven – een nieuwe look, een opleiding, een andere carrière - de vraag stellen of we ons niet al teveel door genderstereotypen laten beïnvloeden. Misschien kunnen we dan keuzes beginnen maken die bij ons passen zoals we echt zijn, en niet zoals we verwacht worden te zijn omdat we vrouw of man zijn.