Sluit deze pagina en ga terug naar de homepagina

Techniek is voor jongens én voor meisjes

Hoe groter we worden, hoe stereotieper we ons zullen gedragen in gemengde klassen: als jongen ben ik actiever in de klas, eis ik meer aandacht op en krijg ik die ook van de leerkracht. Als meisje stel ik me meestal wat passiever op. Als meisje zal ik in een gemengde groep vaak minder goed presteren in wiskunde en technische vakken dan ik in feite kan. Het lijkt wel of we aan elkaar moeten bewijzen dat we ‘goede’ meisjes en jongens zijn. Sommigen vinden daarom dat we maar terug apart naar school zouden moeten. Ook de leerkrachten verwachten dat we anders zullen presteren, al zijn ze zich daar niet van bewust. Tegenwoordig lijken de leerkrachten te verwachten dat wij jongens minder goed zullen presteren; dat was ooit anders.

Ik kies meestal een richting die past bij de stereotiepe beelden over jongens en meisjes: als meisje kies ik vaker voor voortgezet onderwijs; ik kies ook vaker voor menswetenschappen en talen. Als jongen zal ik eerder kiezen voor richtingen met de nadruk op wiskunde en ‘harde’ wetenschappen. In het technisch onderwijs ben ik als jongen wel bij de meerderheid. Maar ook hier maken we andere keuzes: meisjes gaan voor zorg, gezondheid en welzijn en worden winkeljuffrouw of kapster; jongens kiezen voor de technische richtingen en worden metser of metaalbewerker.

Op het einde van de schoolrit zal ik er voordeel bij hebben een meisje te zijn: als meisje heb ik meer kans om de school te verlaten met goede resultaten en een diploma op zak. De jongens die het einde van de rit halen in een studierichting met ‘harde’ wetenschappen, hebben echter de beste springplank gekozen naar een goed betaalde carrière!

Ik heb niet altijd een voordeel wat prestaties op school betreft: als meisje met een andere herkomst zal ik het minder goed doen dan de jongens van mijn groep; en jongens met een andere herkomst doen het dan weer minder goed dan de jongens in het algemeen. Raar maar waar, als homo doe ik het beter dan de hetero jongens op school, maar als lesbienne doe ik het slechter dan de hetero meisjes…

Als meisjes een wiskundeopgave gepresenteerd krijgen als een tekenopdracht, presteren ze beter dan als dezelfde opdracht als wiskundeopdracht wordt gepresenteerd. Janet Hyde vergeleek al het onderzoek over m/j verschillen en wiskunde. In 1990 kwam ze tot de constatatie dat die verschillen verwaarloosbaar waren. Meisjes leggen echter de lat hoger dan jongens wat betreft hun gemiddelde wiskunderesultaten voor ze een ‘harde’ wetenschappelijke richting kiezen.

Meer weten…