Sluit deze pagina en ga terug naar de homepagina

Onderwijsproject ‘Gender en seksuele diversiteit’

  • Wat te denken van de vaststelling dat één vijfde van de jongeren in Gent en Antwerpen een traditionele rolverdeling steunen, waarbij de vrouw instaat voor het huishouden en de man voor de kostwinning? (Jong in Antwerpen en Gent, 2013, Acco)
  • Hoor je het nog wel wanneer leerlingen naar anderen ‘homo’ of ‘mietje’ roepen?
  • Halen jongens en meisjes evenveel ‘profijt’ uit ons onderwijs?
  • Vinden we vrouwen en mannen even geschikt als leerkrachten in het basisonderwijs? In het secundair onderwijs? Als directeur? Vinden onze leerlingen dat ook?
     

Op 23 oktober 2012 ondertekenden de verschillende onderwijskoepels op initiatief van minister van Onderwijs en Gelijke Kansen Pascal Smet een gemeenschappelijke verklaring over een genderbewust en holebivriendelijk beleid op school. De Vlaamse scholen beloven daarin een structurele aanpak in pedagogie en beleid om gender en seksuele geaardheid bespreekbaar te maken en een klimaat te creëren van openheid en respect voor alle leerlingen en het personeel. Wanneer een school bewust verder kijkt dan de gelijkenissen en de verschillen tussen jongens en meisjes, draagt zij bij tot een effectievere leer- en leefomgeving, die ieders mogelijkheden ten volle opspoort en ontwikkelt.

De onderwijskoepels, het Departement Onderwijs, Gelijke Kansen in Vlaanderen en verschillende middenveldorganisaties hebben de handen in elkaar geslagen om de verklaring in acties om te zetten. Een gedetacheerde leerkracht inventariseerde het bestaand didactisch (les)materiaal m.b.t. deze thematiek. Een overzicht hiervan werd samengebracht in een kijkwijzer. Voor elk materiaal werd ook een infofiche opgemaakt met alle praktische gegevens. Dit is een handig instrument voor scholen die rond het thema gender wensen te werken en op zoek zijn naar geschikt materiaal. De kijkwijzer kan je hier raadplegen.

Alle infofiches vind je op deze pagina.

 

Andere interessante organisaties en nuttige links m.b.t. gender en onderwijs

Op 31 mei 2013 werd er tevens een netoverschrijdende studiedag "gender en seksuele diversiteit op school - van beleid naar praktijk" georganiseerd die over deze thematiek inzichten en inspiratie aanreikte voor de concretisering ervan in schoolbeleid en -praktijk.

Programma studiedag

Presentaties studiedag